Privacyverklaring


Voor Autoroute B.V. is de privacy van haar cliënten zeer belangrijk. Daarom respecteert Autoroute B.V. de privacy en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van haar cliënten. Deze Privacyverklaring verklaart hoe Autoroute B.V. omgaat met de persoonlijke gegevens die aan haar verstrekt worden via de website www.autoroute.eu


 1. Persoonlijke gegevens

  Autoroute B.V. verzamelt alleen die persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de levering van haar diensten en voor de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten. De verzamelde persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften. Het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens is:

  1. het kunnen leveren van diensten,
  2. het kunnen uitoefenen van de financiële boekhouding en het facturatieproces (dit omvat incasso betalingen, behandeling van klachten en verstrekken van gegevens aan derden voor incasso),
  3. het kunnen ontwikkelen van nieuwe diensten,
  4. het optimaliseren van de dienstverlening,
  5. het verzenden van nieuwsbrieven en overige relevante informatie en het kunnen doen van marktonderzoek.
 2. Gebruikersprofiel

  Op haar Website biedt Autoroute B.V. haar cliënten de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens te delen met andere cliënten van de diensten van Autoroute B.V. Gebruikers van de website www.autoroute.eu erkennen en aanvaarden dat andere gebruikers kennis kunnen nemen van de persoonlijke gegevens.

 3. E-mailadressen

  Autoroute B.V. beheert opgeslagen e-mailadressen net zo veilig als andere persoonlijke gegevens. Autoroute B.V. verstuurt geen ongewenste e-mailberichten of junk mail en zal het e-mailadres niet doorgegeven aan derden zonder de expliciete toestemming van cliënt.

  Autoroute B.V. verzendt e-mailberichten: die betrekking hebben op fouten of serviceproblemen inzake de levering van haar diensten en om haar cliënten up-to-date nieuws te verschaffen over haar diensten en website. Als cliënt per e-mail geïnformeerd wilt worden, kan zij dit binnen de instellingen van haar account op de website www.autoroute.eu wijzigen.

 4. Vertel een relatie

  In het geval dat een cliënt een relatie van haar op de website www.autoroute.eu of één van de daar aanwezige advertenties attent wil maken, dan kan cliënt hiervoor een digitaal formulier gebruiken en verzenden aan het e-mailadres van betreffende relatie. De persoonlijke gegevens in dit online formulier wordt eenmalig en alleen gebruikt voor het doeleinde “vertel een relatie”.

 5. Cookies

  Cookies zijn stukjes informatie die Autoroute B.V. naar de harde schijf van de computer van cliënt overdraagt om de webbrowser die cliënt gebruikt te herkennen. Autoroute B.V. gebruikt cookies ook om informatie over het gebruik van haar website www.autoroute.eu te verzamelen en dienovereenkomstig haar website te kunnen verbeteren.

  De optie “Help” op de werkbalk van de meeste webbrowsers kan cliënt meer informatie verstrekken over het aanvaarden van cookies. Onze cookies bevatten geen persoonlijk identificerende informatie. Vergeet niet dat sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet beschikbaar zijn als cliënt ervoor kiest cookies uit te schakelen.

 6. Bescherming van persoonlijke gegevens

  Autoroute B.V. neemt passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van de persoonlijke gegevens verstrekt aan of verzameld door en bewaart deze persoonlijke gegevens niet langer dan vereist voor het uitvoeren van haar diensten of zoals vereist krachtens toepasselijke wetgeving.

  Autoroute B.V. neemt passende technische maatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te beschermen onder inachtneming van de geldende verplichtingen en uitzonderingen krachtens de toepasselijke wetgeving.

  Autoroute B.V. behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze Privacyverklaring te wijzigen indien nodig geacht. Autoroute B.V. informeert cliënt ingeval er sprake is van wijziging. Client kan haar persoonlijke gegevens bekijken, corrigeren, voltooien of verwijderen binnen de instellingen van haar account op de website www.autoroute.eu

‘s-Hertogenbosch, november 2014

Enkele van onze adverteerders